Kensington St.

Kensington St.

Kensington Street, Chippendale, Sydney
Artwork by Barry White

Advertisements

La calaixera d’Alcover

La calaixera d'Alcover

Diu la història que Mossèn Antoni Maria Alcover, durant la compilació del seu Diccionari català-valencià-balear, recollí la informació dels diferents mots i les seves variacions dialectals en “cèdules”, unes targetes que eren emmagatzemades perfectament organitzades en una calaixera de 33 calaixos.

Més de 100 anys després, aquesta calaixera descansa ara a l’Arxiu del Regne de Mallorca, probablement aliena a la importància del seu paper dins la cultura catalana.

(Font: introducció al Diccionari català-valencià-balear
Dibuix: Subespai)