Aïllament imposat

La meva hipersensibilitat ambiental és tan acusada que jo mateix em protegeixo d’exposar-me a sensacions, experiències, situacions de manera indiscriminada o aleatòria, per temor a l’efecte devastador que em poden produir.

One thought on “Aïllament imposat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s