Machinefabriek @ Stedelijk Museum, Amsterdam (entrevista / performance)

Performance del músic holandès Machinefabriek al Stedelijk Museum d’Amsterdam, intersectada amb parts d’una entrevista on parla dels seus mètodes de creació i inspiració així com de l’escena on s’ubica, o l’ubiquen…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s